Privacy Policy

Các điều khoản quy định việc sử dụng Vietbalo.vn

Thông qua việc sử dụng và cung cấp thông tin, người sử dụng đồng ý với việc Vietbalo.vn kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với website này.

Các quy định về bản quyền

Tất cả mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của Vietbalo.vn trừ trường hợp do chính vietbalo.com công bố khác đi. Trừ phi được thông báo chính thức trên website này, nếu không có văn bản đồng ý chính thức của vietbalo.com thì các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ cho sử dụng về sau dưới bất cứ hình thức nào. Dưới sự thông báo chính thức của vietbalo.com, người sử dụng website có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống.

Các quy định về thương hiệu

Vietbalo.vn”, biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) của vietbalo.com là các thương hiệu thuộc về Vietbalo.vn, nghiêm cấm mọi hình thức ăn cắp hoặc lạm dụng các thương hiệu nêu trên.

Các quy định về nội dung và tài liệu trên vietbalo.vn

Vietbalo.vn chỉ thực hiện việc truyền tải và cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ (không vi phạm và bị ngăn cấm bởi pháp luật). Các thông tin này có thể tin cậy được nhưng Vietbalo.vn không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của chúng. Việc chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ tất cả các thông tin, tài liệu, các điều khoản quy định này được vietbalo.com thực hiện mà không cần thông báo đến người sử dụng website.

Những trường hợp có thể không truy cập được

Website này có thể không truy cập được hoặc quá trình truy cập bị trì hoãn, hạn chế hoặc diễn ra chậm trong những trường hợp như lỗi phần cứng hoặc phần mềm, quá tải công suất, hư hại do thời tiết, động đất, chiến tranh, đình công, nổi loạn, nội chiến, hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, hoặc các thiên tai khác, và như vậy người sử dụng sẽ không tải được thông tin đúng theo yêu cầu hoặc bị mất thông tin.

Quy định về việc kết nối với các Website khác

Việc Vietbalo.vn kết nối với các websites khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng, giúp cho người sử dụng có thể tra cứu thêm thông tin và không có bất cứ một kiểm soát nào hoặc chịu bất cứ một trách nhiệm nào đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các websites kết nối nói trên, bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các websites đó.

Quy định bảo mật

Nếu người sử dụng chọn hình thức gởi thư hoặc e-mail cho chúng tôi, thông qua đó người sử dụng cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình, vietbalo.vn có thể chia sẻ những dữ liệu cần thiết này với các cơ quan, công ty, tổ chức khác nhằm phục vụ các yêu cầu về thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà người sử dụng yêu cầu, trừ phi việc chia sẻ thông tin này không được pháp luật cho phép.

Quy định về giá, điều khoản thanh toán, hoàn tiền, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và sản phẩm

Các quy định về giá phòng, giá tour du lịch hoặc các chương trình khuyến mãi sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch được tính bằng đơn vị Đồng Việt Nam hoặc Đôla Mỹ hoặc sẽ được qui đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện hành, cũng như quy định về điểu kiện thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc là quy định về hoàn tiền nếu có đều là do các tổ chức, khách sạn, công ty dịch vụ cung cấp sản phẩm và dịch vụ quy định công bố và chịu trách nhiệm cung cấp theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với các cơ quan chức năng nhà nước.

Cookies

Các nội dung thông tin lưu trữ này được dùng vào mục đích cung cấp nhanh chóng thông tin về dịch vụ và sản phẩm khuyến mãi hoặc ưu đãi nhằm đem lại quyền lợi thiết thực cho người sử dụng.

Quy định khi tham gia diễn đàn

Người tham gia diễn đàn sẽ:

–          Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã gửi lên diễn đàn, nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, lưu trữ và phổ biến các thông tin, tài liệu vi phạm pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại diễn đàn dưới mọi hình thức.
–          Không được gửi hoặc truyền tải lên vietbalo.vn:
– Các thông tin xuyên tạc, phá hoại lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, các vấn đề liên quan đến chính trị và an ninh quốc gia, nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, bí mật kinh tế, kiếm tiền qua mạng.
– Các thông tin ảnh hưởng đến đời tư công dân, quấy rối thông tin cá nhân.
– Các thông tin ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ như truyền bá trái phép sản phẩm bản quyền, phầm mềm tin học, âm nhạc, tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật.
– Không dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, vu khống bên thứ 3, những hình ảnh có tính chất đồi trụy, khêu gợi, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục, hình ảnh xuyên tạc truyền thống văn hóa dân tộc, tệ nạn xã hội nghiện hút, cờ bạc và mê tín dị đoan.
–          Không được đưa liên kết dẫn đến các trang web đồi trụy, có tính chất không lành mạnh.
–          Không được đưa liên kết có tính chất phá hoại về mặt kỹ thuật và an toàn thông tin như là bấm vào sẽ gây hư hỏng, gây treo máy, virus thâm nhập, ăn cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu.